مدیرکل بهره‌وری آب وزارت نیرو:
بحران آب بیشتر بحران حکمرانی است

مدیرکل بهره‌وری آب وزارت نیرو گفت: بحران آب بیشتر بحران حکمرانی است.

خبرگزاری فارس: بحران آب بیشتر بحران حکمرانی است

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان سید مجتبی نبوی عصر پنج شنبه در همایش تالاب‌ها، کشاورزی و چالش‌های منابع آبی اظهار کرد: روش مدیریتی که تاکنون داشته‌ایم نیازمند تغییر بوده به دلیل اینکه تاکنون تمرکز بر عرضه داشت و نمی‌تواند جوابگوی چالش‌ها باشیم.

وی افزود: چالش آب یک چالش بین‌المللی بوده که در بیشتر کشورهای دنیا به ویژه خاورمیانه مورد بررسی است در ایران نیز کمبود آب از مسائل اصلی بوده و جزئی از طبیعت و اقلیم ایران به شمار می‌رود.

مدیرکل بهره‌وری آب وزارت نیرو تصریح کرد: مدیریت آب فرآیندی سامان مند برای مدیریت منابع آب بوده که برای رسیدن اهداف اقتصادی، اجتماعی و  سیاسی است.

وی با بیان حکمرانی مدیریت عمومی براساس قانون، دستگاه قضایی کارآمد و مشارکت مردم است، بیان داشت: حکمرانی فرآیندی است که مشکلات و معضلات جامعه را جمعی می‌تواند با مشارکت رفع کند و نظامی از ارزش‌ها و سیاست‌ها است.

نبوی اضافه کرد: حکمرانی فرآیندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با مشارکت و تلاش جمعی حل می‌کند و نظامی از ارزش‌ها و سیاست‌ها بوده که به وسیله آن مسائل مختلف را توسط تعامل سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی مدیریت می‌کند که منجر به تحقق عدالت، توسعه و خودباوری می‌شود.

وی اظهار کرد: عوامل تأثیرگذار در اثربخشی دولت شامل کیفیت کارکنان دولت، میزان تعهدات دولت به برنامه‌های دولت قبل، پیش‌بینی پذیری قوانین و آیین‌نامه‌ها، کار آیی گمرکات و سیاست‌گذاری‌های به نفع کسب‌وکار است.

مدیرکل بهره‌وری آب وزارت نیرو خاطرنشان کرد: سه عنصر دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در جامعه مهم بوده که دولت ارتباط میان آنها را برقرار می‌کند هر اندازه این سه متواضع و مکمل هم و به هم وابسته‌تر باشند هدف حکمرانی بهتر محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه حکمرانی آب مجموعه‌ای از نظام‌ها که تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت منابع اب را بر عهده دارد،است گفت: کارکرد‌های کلیدی حکمرانی آب شامل سازمان‌دهی و ظرفیت‌سازی ، برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه مدیریت و منابع آبی، تنظیم منابع آبی و خدمات آبی هستند.

نبوی اضافه کرد: با داشتن حکمرانی خوب مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، ساختار متناسب با منابع آب، بهره‌برداری بهینه، محافظت از منابع آب و مشارکت ذی‌نفعان موجب رفاه عمومی در جهت جلوگیری از تهدیدهای منابع آب است.

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی سبب افزایش نقش مردم در مدیریت یکپارچه در منابع آبی می‌شود، اظهار کرد: عدم ورود مرد به مناقشات آبی آنها را با شکست مواجه می‌کند و به‌کارگیری نظرات مردم ما را در مدیریت مناقشات موفق می‌کند.

مدیرکل بهره‌وری آب وزارت نیرو گفت: نهاد همکاری جهانی آب مدیریت به هم پیوسته آب را فرایندی می‌داند که توسعه و مدیریت هماهنگی آب، خاک و منابع وابسته به آن به منظور حداکثر کردن رفاه اقتصادی و اجتماعی بدون لطمه دیدن پایداری اکوسیستم‌های حیاتی ترویج می‌کند.

وی اضافه کرد: اگر اصولی را به عنوان کار آیی اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی در نظر بگیریم سه رکن بسترسازی، چارچوب نهادی و ابزارهای مورد نیاز برای انجام وظایف برای نهادها باید رخ دهد.

نبوی تصریح کرد: ضرورت مدیریت به هم پیوسته در ایران به دلیل رشد روزافزون جمعیت، گسترش اراضی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، گسترش صنایع، توزیع ناهمگون زمانی و مکانی آب شیرین و محدودیت‌ها و مشکلات روزافزون منابع آبی است

وی با بیان اینکه بحران آب بیشتر بحران حکمرانی است، اظهار کرد: مدیریت به هم پیوسته برای تحقق نیازمند حکمرانی موثر آب است و مشارکت اساسی مردم از ملزومات دستیابی به حکمرانی به هم پیوسته و کارآمد است.